/[ascend]/trunk/solvers/dopri5/SConscript
ViewVC logotype

Annotation of /trunk/solvers/dopri5/SConscript

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1733 - (hide annotations) (download)
Wed Feb 6 00:18:31 2008 UTC (16 years, 5 months ago) by jpye
File size: 373 byte(s)
In process of moving DOPRI5 solver to 'solvers' dir.
1 jpye 1445 Import('env')
2    
3 jpye 1733 if env.get('WITH_DOPRI5'):
4    
5 jpye 1445 # To run the test, type
6 jpye 1733 # ascdev test/dopri5/dopri5.a4c
7 jpye 1445
8     dopri5obj = env.SharedObject("dopri5.c")
9    
10 jpye 1597 lib = env.SharedLibrary("dopri5",["asc_dopri5.c",dopri5obj]
11     ,LIBS = ['ascend']
12     ,LIBPATH = ['#']
13     ,SHLIBSUFFIX = env['EXTLIB_SUFFIX']
14     ,SHLIBPREFIX = env['EXTLIB_PREFIX']
15     )
16 jpye 1445
17 jpye 1597 env['extfns'] += [lib]
18    
19 jpye 1445 # vim: set syntax=python:

john.pye@anu.edu.au
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.22