/[ascend]/trunk/models/johnpye/tron/SConscript
ViewVC logotype

Annotation of /trunk/models/johnpye/tron/SConscript

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1500 - (hide annotations) (download)
Thu Jun 21 14:38:59 2007 UTC (16 years, 10 months ago) by jpye
File size: 273 byte(s)
Preliminary work for TRON tie-in.
1 jpye 1500 Import('env')
2    
3     solver_env = env.Copy()
4    
5     if solver_env.get('WITH_TRON'):
6     solver_env.AppendUnique(CPPPATH=[solver_env.get('TRON_CPPPATH')])
7    
8     env['extfns'] += [solver_env.SharedLibrary("tron",["asc_tron.c"]
9     ,LIBS = ['ascend']
10     ,LIBPATH = ['#']
11     )]
12    
13     # vim: set syntax=python:

john.pye@anu.edu.au
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.22