/[ascend]/trunk/base/generic/general/ospath.c
ViewVC logotype

Diff of /trunk/base/generic/general/ospath.c

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 865 by johnpye, Thu Sep 28 13:39:16 2006 UTC revision 866 by johnpye, Fri Sep 29 06:22:21 2006 UTC
# Line 836  struct FilePath *ospath_getdir(struct Fi Line 836  struct FilePath *ospath_getdir(struct Fi
836      char *pos;      char *pos;
837      char s[PATH_MAX];      char s[PATH_MAX];
838  #ifdef WINPATHS  #ifdef WINPATHS
839      char *e;      int e;
840  #endif  #endif
841    
842      pos = strrchr(fp->path,PATH_SEPARATOR_CHAR);      pos = strrchr(fp->path,PATH_SEPARATOR_CHAR);
# Line 1172  struct FilePath **ospath_searchpath_new( Line 1172  struct FilePath **ospath_searchpath_new(
1172          list[n++]=c;          list[n++]=c;
1173      }      }
1174    
1175        
1176      for(i=0;i<n;++i){      for(i=0;i<n;++i){
1177          X(list[i]);          X(list[i]);
1178      }      }
1179      V(n);      V(n);
1180        
1181    
1182      pp = (struct FilePath **)MALLOC(sizeof(struct FilePath*)*(n+1));      pp = (struct FilePath **)MALLOC(sizeof(struct FilePath*)*(n+1));
1183      for(i=0; i<n; ++i){      for(i=0; i<n; ++i){

Legend:
Removed from v.865  
changed lines
  Added in v.866

john.pye@anu.edu.au
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.22