/[ascend]/trunk/base/generic/solver/SConscript
ViewVC logotype

Diff of /trunk/base/generic/solver/SConscript

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 507 by johnpye, Wed Apr 19 02:44:25 2006 UTC revision 669 by johnpye, Wed Jun 21 07:00:45 2006 UTC
# Line 1  Line 1 
1  Import('env')  Import('libascend_env')
2    
3  csrcs = Split("""  csrcs = Split("""
4    
# Line 11  csrcs = Split(""" Line 11  csrcs = Split("""
11      slv8.c slv9.c slv9a.c slvDOF.c slv_common.c      slv8.c slv9.c slv9a.c slvDOF.c slv_common.c
12      slv_interface.c slv_stdcalls.c system.c var.c      slv_interface.c slv_stdcalls.c system.c var.c
13    
14        integrator.c lsode.c samplelist.c
15  """)  """)
16    
17  solver_env = env.Copy()  solver_env = libascend_env.Copy()
18    
19  defs = []  defs = []
20  for i in env['WITH_SOLVERS']:  for i in libascend_env.get('WITH_SOLVERS'):
21      solver_env.Append(CPPDEFINES=["STATIC_"+i])      solver_env.Append(CPPDEFINES=["STATIC_"+i])
22    
23  objs = []  objs = []
24  for c in csrcs:  for c in csrcs:
25      objs += solver_env.SharedObject(c)      objs += solver_env.SharedObject(c)
26        
27    if solver_env.get('WITH_IDA'):
28        sundials_env = solver_env.Copy()
29        sundials_env.Append(
30            CPPPATH=([solver_env.get('IDA_CPPPATH')])
31        )
32        if solver_env.get('IDA_CPPPATH_EXTRA'):
33            sundials_env.Append(
34                CPPPATH=solver_env.get('IDA_CPPPATH_EXTRA')
35            )
36    
37        libascend_env.Append(
38            LIBPATH=[solver_env.get('IDA_LIBPPATH')]
39            , LIBS=[solver_env.get('IDA_LIB')]
40        )
41    
42        objs += sundials_env.SharedObject('ida.c');
43    else:
44        print "NO IDA REQUESTED!"
45    
46    if 'LSOD' in solver_env.get('WITH_SOLVERS'):
47        if solver_env.get('F2C_LIBPATH'):
48            libascend_env.AppendUnique(LIBPATH=[solver_env.get('F2C_LIBPATH')])
49        if solver_env.get('F2C_LIB'):
50            libascend_env.AppendUnique(LIBS=[solver_env.get('F2C_LIB')])
51    
52  Return('objs')  Return('objs')

Legend:
Removed from v.507  
changed lines
  Added in v.669

john.pye@anu.edu.au
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.22